• nististart
  • bildspel1
  • theatre1

"Härlig humor har hon Nisti. Texterna ligger nå't visst i.
Genomtänkta – hon är listi'. Publikkontakten – ingen brist i.
Hennes värme är långfristi'.
Därför är hon Nisti Stêrk – ett kurdiskt-komiskt underverk."
Bosse Parnevik

PROJEKT